• walnut
  • keys
  • homes
  • ants
  • shoes
 
 

Wat kan Frain voor u betekenen?

Frain staat voor Fraude Indicatie en is een digitale analyse die u in staat stelt om zelf de regie te voeren over het handhaven én voorkomen van mogelijke fraude waar uw organisatie mee te maken heeft.

Door het op een correcte, veilige en efficiënte manier combineren en detecteren van vermeende misstanden in beschikbare bestanden, krijgt u inzicht in de omvang van de potentiële fraude en de resultaten stellen u in staat om gemakkelijk prioriteiten te stellen. Zo kunt u in een vroeg stadium planmatig en effectief fraude dectecteren én bestrijden.